HeartCry

HeartCry

HeartCry Missionary Society grundades år 1988 av Paul Washer för att hjälpa infödda missionärer i Peru. Sedan dess har arbetet spridits internationellt, allt från Sydamerika, Asien, Mellanöstern, Afrika, Östeuropa till Central- och Nordeuropa. Organisationens syfte är att förhärliga Gud, gynna människan, grunda bibliska församlingar och visa på Guds trofasthet över hela världen.

Besök deras hemsida http://www.heartcrymissionary.com för att bekanta dig med deras arbete och för att se på videoklipp om deras uppdrag.