Predikningar

Predikningar

Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse. Det vi redan har sagt säger jag nu än en gång: om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så skall han vara under förbannelse. 

Är det människor jag nu försöker få på min sida - eller Gud? Eller försöker jag ställa mig in hos människor? Om jag fortfarande ville vara människor till lags, skulle jag inte vara Kristi tjänare.

Galaterbrevet 1:6-10

play_circle_filled

Korsets dårskap och Guds kraft

Joel Hietanen 28 februari 2021

1 Kor 1:18

play_circle_filled

Vishetens överläge och dårskapens skadlighet

Daniel Lundgren 28 februari 2021

Pred 9:13-18

play_circle_filled

Gods Judgement Having Been Foretold

Kyle McCartan 21 februari 2021

Luk 21:20-24

play_circle_filled

Kristi kors, Guds kraft till frälsning

Joel Hietanen 21 februari 2021

1 Kor 1:13-17

play_circle_filled

Snärjda till den onda stund som plötsligt kan falla över dem

Daniel Lundgren 14 februari 2021

Pred 9:11-12

play_circle_filled

Perilous Times Will Come

Kyle McCartan 14 februari 2021

Luk 21:7-19

play_circle_filled

Preserving True Unity in Christ

Joel Hietanen 7 februari 2021

1 Kor 1:10-12

play_circle_filled

Gör med din kraft allt som din hand finner att göra

Daniel Lundgren 31 januari 2021

Pred 8:14-9:10

play_circle_filled

Take Heed, That Ye Be Not Deceived

Kyle McCartan 24 januari 2021

Luk 21:8-9

play_circle_filled

A Warning Against Outward Religion

Kyle McCartan 17 januari 2021

Luk 21:5-7

Sök efter predikan