Gudstjänst

Gudstjänst

Gudstjänsterna hålls på Sjömansvägen 19 på söndagar kl. 11.00. Gudstjänsten är ca 2 timmar lång och under predikan ordnas söndagsskola för barnen. Gudstjänsterna hålls i allmänhet på engelska eller svenska.

Plats

Församlingsbyggnaden finns på adressen Sjömansvägen 19, 68620 Jakobstad. Platsen finns utmärkt på kartan under.